02. Mona / Mona, Ena / Eo

Home » 02. Mona / Mona, Ena / Eo

Mona - Teng

Ke teng - O teng
O teng - O teng

E teng - E teng
Ba teng mona - Ba teng moo

U teng - U teng moo
U teng mona - Re teng mona

Ho teng - Ba teng moo
Re mona - Ba teng mona

Enoa ke monna - Enoa ke mosali
Ke monna - Ke mosali

Monna enoa o teng - Monna eo o teng
Mosali enoa o mona - Mosali eo o teng

Ena ke tafole. Tafole ena e teng mona
Ke tafole. Tafole ena e teng

Ena ke mohaho. Ke sefofane
Ena ke letsoho. Ena ke lesela le motona. Tsena ke menoana.

Facebook Comments