05. Ena / Tsena, e / ea

Home » 05. Ena / Tsena, e / ea

Ena ke mohaho. Tsena ke lieta. Ena ke letsoho. Tsena ke matsoho.
Ena ke tafole. Tsena ke litafole.

Enoa ke monna. Bana ke banna.
Enoa ke mosali. Bana ke basali.

Lihlooho: a / an
lihlooho: the

Enoa ke monna. Ena ke letsoho la hae. Ke letsoho la monna.
Enoa ke mosali. Ena ke letsoho la hae. Ke mosali eo letsoho.

Ena ke mohaho oa motho. E holim'a hlooho ea motho. Joale e matsohong a monna. E letsohong la hae
Ena ke lesela la mosali. E holim'a hlooho ea mosali. Joale e matsohong a mosali. E matsohong a hae.

Facebook Comments