06. fanaera / don / donne, mettra / met / put

Home » 06. fanaera / don / donne, mettra / met / put

He will give his hat to the man.
He gives his hat to the man.

E ile ea fana ka motho eo. E ile ea mo fa eona
These are the hands of man now.

Le motho o nehelana ka mosali oa hae.
O fana ka mosali oa hae sepheo sa mosali

O ile ae fa mosali. E ile ea mo fa eona
He is in the hands of the woman now.

La femme a tla le chapeau sur la table.
Elle le kopane holim'a tafole.

She o ile a beha moo.
E ne e le letsohong la hae. Ke holim'a tafole.

Facebook Comments