hlatsoetsoa

Home » hlatsoetsoa

hlatsoetsoa

Tlhokomelo ea hau
B charger la laveuse
C o lahla the lave
D charger la sécheuse
E accrocher les vêtements sur le
ho hlatsoa
F fer
G plier le linge
H accrocher des vêtements
Ke ile ka li tlohela

Laola la 1
2 vêtements légers
3 vêtements foncés
4 basket de blanchisserie
5 sac de blanchisserie
6 laveuse / machine laver
7 dettergent ho lessive
8 ts'ebetsong ea tissu
Bleach ea 9
10 vêtements mouillés
11 secheuse
12 tsamaiso ho charpie
13 decolleur static
14 corde à linge
15 pince
16 tšepe
17 board to repasser
18 vêtements ridés
19 vêtements repassés
20 de pulonisation ea amidon
21 vêtements propre
Lebokose la 22
Motlolo oa 23
Drapa ea 24
shelagnes de 25 les étagères

Facebook Comments