Dire et écrire des jours, matsatsi

Home » Dire et écrire des jours, matsatsi

Matsatsi, matsatsi

Les jours 0F ka beke


The child of lundi frappe la pele base,
L'enfant de mardi a la course,
L'enfant de mercredi ha ho mohla a kentse,
Le enfant de jeudi est loin d'aller,
L'enfant de vendredi est très bon,
La child de samedi a toujours pu,
L'enfant de dimanche is happy and sunny,
Ho bina pina, hoa makatsa!

Les sept jours de la semaine

le:
Mantaha
Labobeli
Laboraro
Labone
Labohlano

beke:
Moqebelo
Sontaha

li-quinzaine: li-2 libeke
letsatsi le le leng: June 15
Ho tloha hoseng
in the afternoon
ho ea bosiu
La nuit

kajeno
mona
hosane

Li-nomoro le matsatsi a mangata

1ère pele
2ème seconde
3ème troisième
4. LH quatrième
5e ea bohlano
6e ea bobeli
7e septième
8e huitième
GTH neuvième
10ème dixième
11e onzième
12e douzième
13, h treizième
14e quatorzième
15e quinzième
16ème seizième
17ème dix-septième
18ème 18e
19ème XIXe
20e vingtième
21ème vingt et unième
22ème vingt-second
23ème vingt-troisième
Lekholo la mashome a mabeli a metso e meraro
31rt ka morao-rao

Etela le ho ngola matsatsi

Re ka ngola letsatsi le le leng:

Mantsiboea a 10 kapa 10th Mars kapa
3.10.08 kapa 3 / 10 / 08

Re qotsa letsatsi le le leng:

Ke letsatsi lefe kajeno?

Ke la Mars 10.
Ke le dixième de mars.

Hlahisa selemo ka mokhoa ona:

1980 19 80
1995 19 95
2006 2006
2020 20 20

Facebook Comments