Ago le Pele

Home » Ago le Pele

Nako + e fetileng = nako pele ho joale

  • lilemo tse peli e fetileng = lilemo tse peli pele ho joale

Nako + pele = nako pele ho moo (pele ho nako e fetileng)

  • lilemo tse peli pele = lilemo tse peli pele ho moo

Lilemo tse peli e fetileng, Ke ile ka etela motse oa heso, oo ke neng ke siile lilemo tse peli pele.

Facebook Comments