Hape, joalo le joalo

Home » Hape, joalo le joalo

- serapa + hape = clause + haholo

hape 'me haholo e ka bolela likarolo tse litšila tsa polelo ho ea ka moelelo. Ha re bua, re senya moelelo o tobileng ka ho hatisa lentsoe leo ba le bolelang.

  • Batho ba bang ba na le liboka ka Sontaha 'me re na le liboka ka Sontaha hape
  • Re tsamaea ka ma Sontaha 'me re na le liboka ka Sontaha hape
  • Re na le liboka ka Labobeli 'me re na le liboka ka Sontaha hape

e boetse e + lipuo = be + e boetse e

  • Ha ke mo rate eena e boetse e nahana hore ha a tšepahale
  • O bina le eena e boetse e e bapala piano
  • Ke lapile 'me ke e boetse e o khathetse haholo

hape (haholo) ka karabo e khutšoanyane (eseng e boetse e)

  • Ke lapile. Ke 'na haholo/ Ka hona ke 'na /' na le 'na / ke hape (eseng 'na e boetse e)

- u se ke ua sebelisa hape, e boetse e ka lipolelo tse fosahetseng = eseng .. eigher, leha e le kapa ka

  • O teng moo haholo - Ha a eo le hona
  • kea u rata hape - Ha ke u rate le uena
  • Kea e etsa haholo - le 'na ha ke

Facebook Comments